Ủy ban Cải cách và Phát triển: Chiến lược đô thị hóa mới bao gồm phát triển các cụm thành phố khu vực | NDRC | Đô thị hóa mới | cụm thành phố khu vực

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-27 22:18:57
腾讯收购新上市华纳音乐集团10%股份|||||||

腾讯控股收买了上周方才上市募资 19 亿美圆的好国音乐唱片企业华纳音乐团体 10.4% 的股分,押注该止业的持久增加远景。

周五的羁系文件显现,腾讯购置了华纳音乐 800 万股 A 类股票。华纳音乐由亿万财主 Len Blavatnik 经由过程他具有劣先投票权的 B 类股票掌握。以以后价钱计较,腾讯投资的代价约为 2.44 亿美圆。

停止收稿,华纳音乐股价下跌了 1.7%,至 30.50 美圆,已比刊行价下跌了逾 20%。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands