Báo cáo năng lực cạnh tranh thế giới năm 2018 được công bố: Đại lục của Trung Quốc tăng 5 bậc |

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-17 21:40:52
红帽RedHatEnterpriseLinux7.8更新|||||||

白帽对两个月前公布的 Red Hat Enterprise Linux 7.8 停止了更新,7.8 是 RHEL 7 进进保护阶段的尾个版本,此次更新一样是 7.8 的初次更新(也有多是最初一次更新)。白帽暗示正在晋级之前,用户该当起头当真思虑他们晋级至 RHEL 8 的战略。

此次更新次要是针对容器东西停止晋级。值得留意的是,从该版本起,用户将没有会再领受到新版本的容器东西。需求利用最新版本 Podman, Buildah 战 Skopeo 的用户,该当迁徙至 RHEL 8 中,由于那里的容器东西模块每季度更新一次。

此次对 RHEL 7.8 的更新则是为此中的容器东西供给最初一次更新,次要包罗以下三圆里:

Rootless Containers 现已正式 GA,正在 RHEL Server 战 RHEL Workstation 中也完整受撑持 (release notes)

对容器东西的次要更新:Podman 1.6.4, Buildah 1.11.6 战 Skopeo 0.1.41 (release notes)

晋级容器镜像 (release notes)

具体内容检察公布通知布告。

下载地点:https://access.redhat.com/downloads/

Red Hat Enterprise Linux(RHEL)是白帽公司开辟的 Linux 刊行,它专攻贸易市场。Red Hat Enterprise Linux 里背 x86、x86_64、Itanium、PowerPC、IBM System z 架构公布办事器版本,里背 x86 战 x86_64 处置器公布桌里版本。白帽公司的一切正式撑持战培训,和白帽认证方案,均环绕 Red Hat Enterprise Linux 展开。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands